ZYRTARE: Nga kjo datë shtetasit e Ballkanit mund të udhëtojnë në BE


ZYRTARE: Nga kjo datë shtetasit e Ballkanit mund të udhëtojnë në BE.Këtë të enjte Brukseli rekomandoi hapjen e të gjitha kufizimeve të udhëtimit brenda BE-së dhe të zonës Shengen deri në datë 15, ndërsa per kufijtë e jashtëm te BE-së është për udhëtarët nga Ballkani Perendimor.Megjithatë disa vende si Spanja psh planifikojnë të ken një hapje të më vonshme, Ekzekutivi evropian rekomandon që “të gjitha kufizimet” të vendosura kundër epiemise të hiqen.

ZYRTARE: Nga kjo datë shtetasit e Ballkanit mund të udhëtojnë në BE.Këtë të enjte Brukseli rekomandoi hapjen e të gjitha kufizimeve të udhëtimit brenda BE-së dhe të zonës Shengen deri në datë 15, ndërsa per kufijtë e jashtëm te BE-së është për udhëtarët nga Ballkani Perendimor.Megjithatë disa vende si Spanja psh planifikojnë të ken një hapje të më vonshme, Ekzekutivi evropian rekomandon që “të gjitha kufizimet” të vendosura kundër epiemise të hiqen.