Vot on Ai Ah meti, ja por osia e tij (VIDEO)


Në fshatin Zajaz të Kërçovës, ka votuar kryetari i BDI-së Ali Ahm eti.Në pro noncimin e tij para med iave, Ahmeti ka thënëDo të doja në radhë të parë të kemi një proces të mbarë. Këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë.

Në fshatin Zajaz të Kërçovës, ka votuar kryetari i BDI-së Ali Ahmeti.Në prononcimin e tij para med iave, Ahmeti ka thënëDo të doja në radhë të parë të kemi një proces të mbarë. Këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë.