Vjosa Osmani seelam Mustafes: O Isë, muua më zgjoodhi populli kurse ty haajnat


Në politikë, sikur edhe në jetë, ndonjëherë duhet ta paguash çmim in e të qenit par imor.Unë e kam provuar në lëkurën time më shumë se njëherë. Por, parimësia tregon udhën e vërtetë, edhe kur ajo është e mbushur përplot gjemba. E, unë nuk përtoj t’u rr ekem këtyre pengesave për ta bërë të dukshme dritën, edhe nëse kjo nuk kuptoh et nga disa mendjes hkurtër që sot votuan për përj ashtimin e diferencimin tim. / Hap market ingun 5 sek onda dhe shfaqen Pamje t Ekskl uzive

Unë e kam provuar në lëkurën time më shumë se njëherë. Por, parimësia tregon udhën e vërtetë, edhe kur ajo është e mbushur përplot gjemba. E, unë nuk përtoj t’u rrekem këtyre pengesave për ta bërë të dukshme dritën, edhe nëse kjo nuk kuptohet nga disa mendjeshkurtër që sot votuan për përjashtimin e diferencimin tim. / Hap marketingun 5 sekonda dhe shfaqen Pamjet Ekskluzive