Vjosa Osmani i del në krah popullit, Kjo duhet të ndodh menjëherë!


Osmani propozon amandament në buxhet për t’u blerë të gjithë qytetarëve maska shumë-përdorimshe.“Tani e kemi obligim si deputet që ta nxjerrim këtë ligj. Ligji është ën procedura të kuvendit, sepse opinioni I Qeverisë nuk është obligues për ne. Pra, ligji natyrisht që do të diskutohet në Komisionin për Shëndetësi dhe pasi të trajtohet në atë Komision ai do të vjen edhe këtu.

Por, ideja ka qenë që ne mos të presim edhe dy muaj të tërë aq sa zgjasin procedurat brenda kuvendore, por ta trajtojmë më shpejt, sepse nuk ka sot asgjë më urgjente sesa krijimi I bazës ligjore për masa efe ktive që kanë të bëjnë me shëndetin e qytetarëve.

Kjo iniciativë nga disa nuk u përkrah, sepse pengesë ishte propozuesi. Andaj, e kam për obligim t’iu njoftojë se para se ta vë nënshkrimin tim në këtë iniciativë, nuk kam lënë gurë pa lëvizur që kjo iniciativë të vjen nga të tjerët”, theksoi Osmani.