Video/ Vendosi kamera në shtëpi, u t merrua kur e pa çka i bënte kujdestarja nënës plakë


Video/ Vendosi kamera në shtëpi, u tmerrua kur e pa çka i bënte kujdestarja nënës plakëNjërën nga ditët ajo i vuri kamerat nëpër shtëpi dhe përcolli gjendjen gjatë orarit të punës, me ç;rast u tmerrua kur e pa se çfarë dhu ne po udhtrohej ndaj nënës së saj nga kujdestarja që ajo kishte punësuar. Poashtu, kishte deklaruar se shpesh kishte marrë ankesa nga fqinjët se si në shtëpinë e tyre po dëgjohen zëra të çuditshëm, por nuk ishte në dieni se çfarë po ndodhë deri sa u bind nga pamjet të cilat do t’i shikoni më poshtë.

Video/ Vendosi kamera në shtëpi, u tmerrua kur e pa çka i bënte kujdestarja nënës plakëNjërën nga ditët ajo i vuri kamerat nëpër shtëpi dhe përcolli gjendjen gjatë orarit të punës, me ç;rast u tmerrua kur e pa se çfarë dhu ne po udhtrohej ndaj nënës së saj nga kujdestarja që ajo kishte punësuar. Poashtu, kishte deklaruar se shpesh kishte marrë ankesa nga fqinjët se si në shtëpinë e tyre po dëgjohen zëra të çuditshëm, por nuk ishte në dieni se çfarë po ndodhë deri sa u bind nga pamjet të cilat do t’i shikoni më poshtë.