URIME! Lajm i mirë për vete’ranët e UÇK-së


Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, sonte gjatë një debati në Radio Televizionin e Kosovës, ka folur për príoritetet e díkasterit që ai drejton, príoritete këto tejet të rëndësishme për mirëqenien e kategorive të caktuara shoqërore.Reçica tha se disa nga prioritetet për të cilat e ka edhe mbë shtetjen e plotë të partisë prej nga vjen janë:

– Rritja e pagës minimale në vend,– Krijimi me li gj i të drejtës për të punuar ne sektorin privat për të gjithë veteranët e lu ftës së UÇK-së,– Njohja e diplomave e të diplomuarve gjatë viteve 1990 – 1999,– Largimi i kríterit për lajmërim të pensionistëve çdo 6 muaj,– Lejimi i përfítimit në më shumë pensione për Familjet e dësh morëve dhe inva lidët e lu ftës, etj.– Rritja e pagës minimale në vend,– Krijimi me li gj i të drejtës për të punuar ne sektorin privat për të gjithë veteranët e lu ftës së UÇK-së,– Njohja e diplomave e të diplomuarve gjatë viteve 1990 – 1999,– Largimi i kríterit për lajmërim të pensionistëve çdo 6 muaj,– Lejimi i përfítimit në më shumë pensione për Familjet e dësh morëve dhe inva lidët e lu ftës, etj.