U dha dorën fëmijë ve sh qiptarë kur e gjithë bota i la, Bill Clin ton: Shqi ptarët janë shtëpia ime, krenari!


Ish-presidenti amerikan Bill Clinton në 20 vjetorin e hyrjes së NATOS-s në Kosovë ka ngr itur të gjithë të pranishmit në këmbë. Ai tha se Kosova është kre naria e tij dhe se e do shumë këtë vend. Në fjalën e tij Clinton kishte thënë se ‘është i lumtur që bashkë me Albright, Clarkun dhe të tjerët e ndalën spast rimin et nik në Kosovë’. “Një rrë fim i shkurtër për të kaluarën.

Ish-presidenti amerikan Bill Clinton në 20 vjetorin e hyrjes së NATOS-s në Kosovë ka ngr itur të gjithë të pranishmit në këmbë. Ai tha se Kosova është kre naria e tij dhe se e do shumë këtë vend. Në fjalën e tij Clinton kishte thënë se ‘është i lumtur që bashkë me Albright, Clarkun dhe të tjerët e ndalën spast rimin et nik në Kosovë’. “Një rrë fim i shkurtër për të kaluarën.