Tomë Gashi zbulon d etaje të reja për Gj ykatën Speciale, tregon arsyen pse Specialja ngriti akta kuzën për Thaçin e Veselin


Avokati Tomë Gashi, është de klaruar edhe njëherë për akta kuzat e Gjykatës Speciale që janë ngritur ndaj presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit dhe kreut të PDK-së, Kadri Veselit.

Gashi thotë se, më 24 q ershor Zyra e Pro kurorit Special në Hagë përmes një njoftimi p ublik e bëri të qartë se dy muaj më herët, pikerisht në ditëlindjen e Hashim Thaçit ka ngirur aktk auzë kundër tij dhe ku ndër z. Kadri Veseli si dhe kundër 8 personave të tjerë për veprën p enale të kr imeve të lu ftës dhe të kr imeve ku ndër njerëzimit, ku sipas pr okurorit janë rreth 100 v iktima të vr arë të nac ionaliteteve të ndryshme duke përfshirë edhe shqiptarë.