Snajperistët e Policisë së Kosovës në Veri, qka po ndodh atje VIDEO


Snajperistët e Policisë së Kosovës në Veri, qka po ndodh atje VIDEOSnajperistët ishin vetëm një nga njësitet e shumta të Policisë, të cilat po qarkullojnë përgjatë tërë ditës në Mitrovicë.Në këtë gjest qytetaret po ndihet te sigurt. premtuan qytetarve se do të përkujdeset çdo herë për ta. ja deklarata e tyre.Snajperistët e Policisë së Kosovës në Veri, qka po ndodh atje VIDEOSnajperistët ishin vetëm një nga njësitet e shumta të Policisë, të cilat po qarkullojnë përgjatë tërë ditës në MitrovicëNë këtë gjest qytetaret po ndihet te sigurt. premtuan qytetarve se do të përkujdeset çdo herë për ta. ja deklarata e tyre.

Snajperistët e Policisë së Kosovës në Veri, qka po ndodh atje VIDEOSnajperistët ishin vetëm një nga njësitet e shumta të Policisë, të cilat po qarkullojnë përgjatë tërë ditës në Mitrovicë.Në këtë gjest qytetaret po ndihet te sigurt. premtuan qytetarve se do të përkujdeset çdo herë për ta. ja deklarata e tyre.Snajperistët e Policisë së Kosovës në Veri, qka po ndodh atje VIDEOSnajperistët ishin vetëm një nga njësitet e shumta të Policisë, të cilat po qarkullojnë përgjatë tërë ditës në MitrovicëNë këtë gjest qytetaret po ndihet te sigurt. premtuan qytetarve se do të përkujdeset çdo herë për ta. ja deklarata e tyre.