Sllovenija Vjen Me Një Lajm Të Madh Flet Presidenti Vendit Për Garancën Të Krerëve Të UÇK-Së


LAJMI FUNDIT/ Sllovenija Vjen Me Një Lajm Të Madh Flet Presidenti Vendit Për Garancën Të Krerëve Të UÇK-SëHap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

LAJMI FUNDIT/ Sllovenija Vjen Me Një Lajm Të Madh Flet Presidenti Vendit Për Garancën Të Krerëve Të UÇK-SëHap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Presidenti slloven tre,gon se a i është kërkuar gar,anca për lir,imin me ku,sht të ish-kr,erëve të lufh,tës.Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, pas takimit me pre,sidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur kon,ferencë për media.Gjatë kësaj konference, Pahor nuk tregoi nëse kanë pranuar ndo,një kërkesë për të ofruar garancë për mbroj,tjen në liri të ish-presidentit, Hashim Thaçi dhe të akuz,uarve të tjerë nga Zyra e Prokh,urorit të Specializuar, që ndodh,en në parabh,ur,gi,nm në Hagë.“Nuk mund të them asgjë për këtë çë,shtje”, tha shkurt Pahor.Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor tha po ashtu në Prishtinë se nuk pajto,het me “non-paper” që janë publik,uar dhe ka qëndrim plotësisht të kund,ërt me atë, raporton Express.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Pahor tha se në sami,tin e Brdo-Brijunit të hënën, do të provojë t’i bind shtetet anët,are që të vazhodohet me zgjerimin e BE-së.“Me “non-paper” nuk pajt,ohem, qëndrimi im është plotësisht i kund,ërt që të mos bisedohet për alternativa të tilla të ndryshi,mit të kufijve. Unë dua ti bind bashkëbise,duesit që të vazhdohet me zgjerimin e BE-së”, tha ai.Lidhur me “non-paper”, foli edhe presid,entja Osmani, e cila tha se Sllovenia asnjëherë s’ka përkr,ahur ndryshim kufijsh në BallkanHap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive