SITUATË INTERESANTE: NË CILIN DREJTIM GUXON TË SHKOJË VETURA BLU?


Kryqëzimi në figurën e mëposhtme nuk është i pajisur me semafor. Aty ka tri vetura, lëvizja e të cilave rregullohet nga “trekëndëshi i përmbysur” dhe një shenjë trafiku.Shikoni nga afër këtë situatë dhe përpiquni t’i përgjigjeni pyetjes:Në cilat drejtime mund të shkojë makina blu? 1. Vetëm në drejtimin B, 2. Në drejtimet A dhe C, 3. Vetëm në drejtimin A, 4. Në drejtimet A dhe B, 5. Në çdo drejtim

Kryqëzimi në figurën e mëposhtme nuk është i pajisur me semafor. Aty ka tri vetura, lëvizja e të cilave rregullohet nga “trekëndëshi i përmbysur” dhe një shenjë trafiku.Shikoni nga afër këtë situatë dhe përpiquni t’i përgjigjeni pyetjes:Në cilat drejtime mund të shkojë makina blu? 1. Vetëm në drejtimin B, 2. Në drejtimet A dhe C, 3. Vetëm në drejtimin A, 4. Në drejtimet A dhe B, 5. Në çdo drejtim