Si e shpëtoi Kosova-Shqipërinë nga falimentimi…


Kosova është në fakt shpëtimtari më i madh i turizmit këtë verë. Vetëm në shtator erdhën 239 turistë nga Kosova. Shifër kjo 44% më e lartë se në të njëjtën periudhe vitin e kaluar duke mbajtur të zëna hotelet në vend dhe duke kompesuar rënien e turistëve nga Maqedonia,

Greqia, Mali i Zi, Greqia. Gjithsesi, viti 2020 si pasojë e shumë faktorëve të ndryshëm pësoi një rënie ne shifra alarmante në turizëm.
Ulja e numrit të turistëve kulmoi në gusht me një rënie prej 61.1% në krahasim me vitin e kaluar në të njëjtën periudhë. Rënie ka patur dhe në numrin e shtetasve shqiptarë që kanë dalë nga territori shqiptar. Këtë verë kjo shifër u ul në 50.5% më pak se vitin e kaluar.