Serbia xhiron film për luf* tën e Kosh arës


Serbia gjiron filmim për luf*tën e Kosh*arës. Regjisori i filmit është Balsha Xhogo. Filmi xhirohët në qytetin e Leskovecit të Serbisë në kazermat e “Jablanica” dhe “Vojvoda Petar Bojović” . Rolin kryesor do të luaj aktori serb Milosh Bikoviç.Serbia gjiron filmim për luf*tën e Kosh*arës. Regjisori i filmit është Balsha Xhogo. Filmi xhirohët në qytetin e Leskovecit të Serbisë në kazermat e “Jablanica” dhe “Vojvoda Petar Bojović” . Rolin kryesor do të luaj aktori serb Milosh Bikoviç.

Serbia gjiron filmim për luf*tën e Kosh*arës. Regjisori i filmit është Balsha Xhogo. Filmi xhirohët në qytetin e Leskovecit të Serbisë në kazermat e “Jablanica” dhe “Vojvoda Petar Bojović” . Rolin kryesor do të luaj aktori serb Milosh Bikoviç.Serbia gjiron filmim për luf*tën e Kosh*arës. Regjisori i filmit është Balsha Xhogo. Filmi xhirohët në qytetin e Leskovecit të Serbisë në kazermat e “Jablanica” dhe “Vojvoda Petar Bojović” . Rolin kryesor do të luaj aktori serb Milosh Bikoviç.