Rita Ora me mesazh për Kosovën, bën thirrje që të mbrohen fëmijët nga CO V ID–19


Artisja me famë botërore Rita Ora, njëherësh ambasadore e UNICEF UK, e cila vjen me origjinë nga Kosova, ka dërguar një mesazh për të gjithë qytetarët e Kosovës duke bërë thirrje për respektimin e masave mbrojtëse nga vir usi CO VID-19.“Jam shumë e shqetësuar që aq shumë njerëz në Kosovë janë të pr ekur nga viru si ko rona”, thotë Rita në videom esazh.

“Unë e mbajë maskën jashtë shtëpisë, që të kthehem në Kosovë dhe të festojmë bashkë fundin e këtij vir usi”, vazhdon ajo. Ajo ju bën thirrje të gjithëve që të respektojnë masat mbrojtëse kundër CO V ID – 19:• Të mbajnë mas kën;• Të mbajnë dis tancën soc iale;• Të mbajnë higjienën personale.Zyra e UNICEF në bashkëpunim me USAID në Kosovë bën thirrje të gjithëve që të respektojnë masat mbrojtëse dhe të mbr ohen fëmijët e Kos ovës sot, që nesër të shn drisin si yje bot ërore.