Ramiz Kelmendi: ‘Ejani në ETC sepse ka punë për gjithë Kosovën


iznisemi i njohur Ramiz Kelmendi gjatë intervistes së mbëmshme tha se populli i Kosovës nuk duhet të an.kohet për punë, pasi në kompanin e tij ETC ka punë për gjithë Kosovën.‘Ejani në ETC sepse ka punë për gjithë Kosovën, pagat i keni shumë të mira me standarte evropiane.’ happeni happsiren e më p00shtme ndiqniii intervisten e Ramiz Kelmendit.

iznisemi i njohur Ramiz Kelmendi gjatë intervistes së mbëmshme tha se populli i Kosovës nuk duhet të an.kohet për punë, pasi në kompanin e tij ETC ka punë për gjithë Kosovën.‘Ejani në ETC sepse ka punë për gjithë Kosovën, pagat i keni shumë të mira me standarte evropiane.’ happeni happsiren e më p00shtme ndiqniii intervisten e Ramiz Kelmendit.