Puthja e gazetares i kushtoi shtrenjtë boksierit të njohur


Shefat e boksit në Kaliforni kanë pezulluar licencën bullgare të boksierit, Kubrat Pulev pasi ai “me f o r cë” e put hi një gazetare në b uzë gjatë një interviste.Video u shfaq nga Pulev duke përqafuar Jennifer Ravalo, kur u pyet rreth luftimit të Tyson Fury. Pulev, 37 vjeç, pretendoi se palët ishin miq, por Ravalo tha se kishte takuar boksierin vetëm një ditë më parë.Avokati i Ravalo Gloria Allred tha se veprimet e tij ishin “të padë shi rueshme dhe të pali gjs hme”.

Boksieri është ur d hë ruar të paraqitet para Komisionit Shtetëror të Atletikës të Kalifornisë (Csac), i cili tha se “e marrin këtë in cid e nt seriozisht”.“Para se të licencohet përsëri për të lu f tu ar në Kaliforni, boksieri Kubrat Pulev duhet të paraqitet para komisionit dhe të demonstrojë se do të jetë në përputhje me këtë parim të respektit”, thuhet në deklaratën e Komisionit Shtetëror të Atletikës të Kalifornisë.In ci de nti ndodhi pasi Pulev mundi të shtunën Bogdan Dinu të Rumanisë në Kosta Mesa, Kaliforni.