Publlikohet dokumenti: Kjo është komuna që e ka veç një veteran të luftës, Deçani rekord me veteranë


Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar “Skema e pensioneve për veteranët e luftës sipas komunave në Kosovës”.Nga kjo listë shihet së nga muaji prill deri në qershor ka pasur një rënie të numrit të veteranëve që përfitojnë pension.Në muajin prill, ishin 38 mijë e 272 veteranë që merrnin pension, kurse në qershor janë 38 mijë e 218 veteranë.Në komunën e Mamushës është vetëm një veteranë që merr pension.Komuna me më së shumti veteranë është ajo e Deçanit. Në këtë komunë 4074 veteranë përfitojnë pension.

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar “Skema e pensioneve për veteranët e luftës sipas komunave në Kosovës”.Nga kjo listë shihet së nga muaji prill deri në qershor ka pasur një rënie të numrit të veteranëve që përfitojnë pension.Në muajin prill, ishin 38 mijë e 272 veteranë që merrnin pension, kurse në qershor janë 38 mijë e 218 veteranë.Në komunën e Mamushës është vetëm një veteranë që merr pension.Komuna me më së shumti veteranë është ajo e Deçanit. Në këtë komunë 4074 veteranë përfitojnë pension.