Profeti Muhamed ka thene ” Zoti im më ka porositur nëntë gjëra e unë ju porosis edhe juve :


Kjo porosi i është dedikuar Pejgamberit alejhi selam nga All-llahu Fuqiplotë e Ai na e ka përcjellë edhe neve duke pasur parasysh që edhe net ë kemi dobi nga kjo porosi.Pejgamberi a.s. ka thënë:Zoti im më ka porositur nëntë gjëra e unë ju porosis edhe juve:– Më ka porositur të jem i sinqertë në punët e fshehta dhe ato të dukshme,– të jem i drejt kur të jem i disponuar dhe kur të jem i h idhëruar,

të jem i matur (mos të hargjoj pa nevojë) kur të jem i pasur dhe kur të jem i v arfër.T’ia fali h akun atij që më ka d ëmtuar,– t’i jap atij që më ka rr efuzuar, (s’më ka dhënë kur i kam kërkuar),– ta vizitoj atë që më ka b ojkotuar,– heshtja ime të jetë mendim, studim,– fjala ime të jetë dhikër,-shikimi im të jetë mësim