Po më vjen me kajt, po më vjen me sha po me vjen me zgjedh me leshu atdheun

figure>


Po më vjen me kajt, po më vjen me sha po me vjen me zgjedh me leshu Kosovën Teuta Nishori nga Komorani, vajza e luf tëtarit të UÇK-së e zhgënjyer me konkursin e Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se po mendon ta braktisë Kosovën.
figure>

Për shkak të p andemisë COVI D-19, Ministria e Sh ëndetësisë para disa ditësh kishte hapur një konkurs ku kërkonin profesionistë sh ëndetësorë. Ministria e Shë ndetësisë kishte kërkuar 100 mjekë specialist, 62 infermierë, 20 inspektor sanitar, 4 specialistë të mikrobiologjisë, 8 laborant dhe 6 pozita për staf teknik dhe mbështetës.Teuta Nishori, e cila kishte aplikuar për pozitën e inspektores sanitare ka thënë se që nga fillimi i hapjes së këtij konkursi kishte dallavere.
figure>