Petkoviq për autobusët serbë që u ndaluan në kvfi: Kosova po vazhdon provokimet ndërsa afrohet vazhdimi i dialogut


Ai tha në TV Pink se në autobusin e parë ishte një grup besimtarësh që shkuan për homazhe dhe për të vizituar “vendet e shenjta serbe në zonën e Kosovës”, ndërsa në autobusin e dytë, sipas tij, kishte alpinistë që u drejtuan për në Malin e Sharrit.JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HASPRENI E MAR KET!NGUT ME POSHTE

Petkoviq vuri në dukje se ndalimi i hyrjes është në kundërshtim me Marrëveshjen për Lirinë e Lëvizjes, duke kujtuar se edhe dy ditë më parë, Poli cia e Kosovës mbajti një grup tjetër besimtarësh në atë vendkalim për më shumë se pesë orë.Të premten, ministrja i Punës, Punësimit, Çështjeve të Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, Darija Kisiq Tepavçeviq, gjithashtu u ndalua të hyjë në Kosovë, e cila planifikoi të mbajë një provim në Mitrovicën e Veriut me studentë të vitit të tretë në Departamentin e Epidemiologjisë së Fakultetit të Mjekësisë.
“Këto inci dente dhe provokime që vi jnë nga Prishtina vazhdojnë dhe ne shohim që inci dentet po inten sifikohen ndërsa afrohet vazh dimi i di alogut” tha PetkoviqJU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HASPRENI E MAR KET!NGUT ME POSHTE