Përhajr na koftë! Mërgimtarët nga Gjermania mund të vijnë për pushime


Përhajr na koftë! Mërgimtarët nga Gjermania mund të vijnë për pushime.Gjermania vazhdon ti konsideroj si vendet e Ballkanit të rrezíkuara, për sh kak të vazhdimsisë me ras tet e koronavirusit dhe se ajo vetëm rekomandon qytetarët e saj që të mos udhëtojnë atje. Pra nuk ndalon, vetëm i paralajmëron shtetasit e saj që mos të udhëtojnë edhe në shtetet si: Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnjë – Hercegovina, etj.Më gjërësisht ndiqni këshillimet e gazetarit Bahri Cani.

Përhajr na koftë! Mërgimtarët nga Gjermania mund të vijnë për pushime.Gjermania vazhdon ti konsideroj si vendet e Ballkanit të rrezíkuara, për sh kak të vazhdimsisë me ras tet e koronavirusit dhe se ajo vetëm rekomandon qytetarët e saj që të mos udhëtojnë atje. Pra nuk ndalon, vetëm i paralajmëron shtetasit e saj që mos të udhëtojnë edhe në shtetet si: Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnjë – Hercegovina, etj.Më gjërësisht ndiqni këshillimet e gazetarit Bahri Cani.