Për bashkim kombëtar më pak po në Kosovë se në Shqipëri


Një sondazh i fundit, i realizuar nga dy organizata, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) i rikthehet temës së shumëdiskutuar të bashkimit të Shqipërisë me Kosovën.Hulumtimi i tyre trajton një seri çështjesh me interes për të dy vendet, megjithatë vëmendja është fokusuar tek pyetja që nxjerr krye vazhdimisht.

Raporti tregon se vizitat e ndërsjella mes qytetarëve në të dy anët e kufirit janë shtuar dukshëm, sidomos pas ndërtimit të Rrugës së Kombit, edhe pse prej tij shihet qartë se qytetarët e Kosovës e vizitojnë Shqipërinë më shumë sesa anasjelltas. Por ndërsa në Shqipër pyetjes për kë do të votonin nëse do të mbahej një referendum mbi bashkimin iu përgjigjën pozitivisht 74.8% e të intervistuarve, në Kosovë pro u shprehën më pak njerëz, 63.9%, shkruan “Shqip”.

Nga ata që nuk e dëshirojnë bashkimin kombëtar, vërehet një refuzim më i madh sidomos në zonat urbane, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Mes atyre që e refuzojnë bashkimin, arsyet janë të ndryshme, por duket se mbizotëron bindja që të ndarë dy shtetet tanë funksionojnë më mirë.Nga ana tjetër, teksa të intervistuarit në Shqipëri qe e shohin si të mundshëm bashkimin mendojnë se faktori kyc në realizimin e tij do të ishte komuniteti ndërkombëtar, në Kosovë shumë ndajnë bindjen se një skenar të tillë mund të vihet në jetë vetëm nga liderët e të dy vendeve.