Pamje Emocionuese: Shikojeni si trajtohen të sëm urët me Koronavirus në Prishtinë


Pamje Emocionuese: Shikojeni si trajtohen të sëm urët me Koronavirus në Prishtinë.Ditën e parë kur është diagnostikuar rasti i parë me COVID-19, kam qenë kujdestar, ajo ka qenë dita kur ne shprehemi me shumë emocione, ato kanë qenë emocione negative sepse erdhi rasti i parë, si sëmundje e re. Kjo ka qenë e re, sepse infe ksionet e tjera virale s’janë të reja për ne”, shprehet infe ktologu Hasani.

Ai kujton edhe rastin e parë të shfaqjes së COVID-19, që sipas tij ka qenë krejt emocion sepse ishte hera e parë që do të përballeshin me këtë virus të panjohur, i cili tashmë kishte kapluar pothuajse të gjithë botën.“Ditën e parë kur është diagnostikuar rasti i parë me COVID-19,

kam qenë kujdestar, ajo ka qenë dita kur ne shprehemi me shumë emocione, ato kanë qenë emocione neg ative sepse erdhi rasti i parë, si sëm undje e re. Kjo ka qenë e re, sepse infeksionet e tjera virale s’janë të reja për ne”, shprehet infektologu Hasani. Në këtë reportazh, shihen pamjet kur mjekët e kujdesit intensiv të Klinikës Inf ektive kujdesen 24 orë për pacientët që janë në gje ndje të rë ndë me COVID-19.