Organizatori i protestës kundër ndërtimit të xhamisë: T’i lëmë kishat e xhamiat se feja e shqiptarit është shqiptaria


Org anizatori i prot estës ku ndër ndërtimit të xhamisë: T’i lëmë kishat e xhamiat se feja e shqiptarit është shqiptaria.Organizatori i pro testës ku ndër ndërtimit të xhamisë në Prishtinë, Binak Gashi, në emisionin DebatPlus te Ermal Panduri, ka thënë se këtë pro testë e kanë org anizuar përshkak të mungesës së transparencës, transmeton Korrespodenti.

Ai tha se askush në lagje nuk ka qenë i njoftuar se do të fillojë ndërtimi i xhamisë. Në fund të emisionit, Binak Gashi ka thënë: “T’i lëmë kishat e xhamiat, se feja e shqiptarit është shqiptaria”.Ai tha se askush në lagje nuk ka qenë i njoftuar se do të fillojë ndërtimi i xhamisë. Në fund të emisionit, Binak Gashi ka thënë: “T’i lëmë kishat e xhamiat, se feja e shqiptarit është shqiptaria”.