O ZOT FALI: Ja sa shkoi numri i personave që ndërruan jetë në Liban nga shpërthími


Ministria e shëndetësisë në Liban tha se të paktën 63 njerëz kishin vde kur dhe 3,000 pësuan lëndíme në shpërthimet dhe zja.rrin që trondíti Bejrutin të martën.Me të pla gosurit që ende shkojnë nëpër spitale dhe kërkimet e personave të zhd.ukur që po vazhdojnë, shifrat kanë të ngjarë të shkonin më të larta.

Ministria e shëndetësisë në Liban tha se të paktën 63 njerëz kishin vde kur dhe 3,000 pësuan lëndíme në shpërthimet dhe zja.rrin që trondíti Bejrutin të martën.Me të pla gosurit që ende shkojnë nëpër spitale dhe kërkimet e personave të zhd.ukur që po vazhdojnë, shifrat kanë të ngjarë të shkonin më të larta.