o Vlla, Po “Paguhen 18 mijë euro për çdo v’dekje të shënuar me Co’vid-19”


o Vlla, Po “Paguhen 18 mijë euro për çdo v’dekje të shënuar me Covid-19”Avokati Altin Goxhaj gjatë një interviste për Fax News hodhi sërish dyshíme në lidhje me raportimin e shífrave të vde kjeve nga Covid-19 në vendin tonë.Goxhaj tha se nuk ka ende asnjë statístike sa persona kanë vde kur më Covid-19 në vendin tonë, ndërkohë që shoti se gjatë muajve dhjetor, janar dhe shkurt të 2017 kanë hum bur je tën nga gripi 2800 persona shifër kjo shumë herë me e lartë se Covid-19.

Goxhaj tha po ashtu se nga të dhëna ende të pakonfirmuara, qeveria paguhet për çdo humbje jete të shënuar si vde kje nga Covid-19, rreth 16 deri në 18 mijë euro.“Qeveria ende nuk ka asnjë statistike në lidhje me vde kjet nga Covid-19. Me Covid-19 kanë vd ekur deri tani më pak se 1% dhe më pak se muaji janar i vitit 2017. Në dhjetor 2016, janar dhe shkurt të 2017 kanë vde kur rreth 2800 vetë nga grípi. Deri tani kemi një numër dhjetë herë më pak nga Covid-19. Janë shífra që manípulojnë tërësisht të vërtetën dhe është anu luar bërja e autopsísë.

Nëse dikush v des me Covid-19 shteti merr përsipër ceremoninë fun erale, gjë që rríte dyshímet. Nga të dhëna ende të pakonfirmuara rezulton se shteti paguhet rreth 16-18 euro dhe kjo ka sjellë rrítje të shífrave. Unë nuk jam në gje ndje të them se nga vdíqën, por do të them që numri është aq i vogël.

Shífrat botërore janë të manípuluara dhe numri i të vde kurve nga Covid-19 është shumë më i vogël sesa nga sëmu ndjet e tjera. Ka dhe grípe që vr asin më shumë se Covid-19 dhe nuk ka ndodhur asnjëherë që të mbyllët çdo gjë.”- tha Goxhaj.