“Nuk mund të reshtja së puthuri fytyrën e tij, më pas ata mbyllën ar.kiv.olin e djalit tim të vogël”


Kur Savanna Tate mori vesh se ishte shtatzënë me trinjakë, lajmi i pa bes ues hë m u shoqërua menjëherë me an k th e fr ik ë, pasi mj ek ët nuk mund të dëgjonin rrahjet e zemrës së njërit prej fëmijëve. Asaj iu tha se me gjasë bebja nuk do të mb ij eto nte. Por dy javë më vonë, në ek on tjetër, u dëgjua një rrahje e fortë zemre dhe ata e dinin se kishin një l uf ta rak të vogël. Më 12 Mars të 2015-s, lindën Hayes, Heath dhe Reese. Familja e tyre e vogël ishte e kompletuar dhe gjithçka ishte perfekte, derisa Hayes nisi të kishte pro bl em e shë n de tës ore. Më 7 Janar të 2016-s, atyre iu tha se Hayes kishte një tu m or që kishte zënë 1/3 e trurit. Pavarësisht ki mi ote ra pi së, Hayes-i i vogël ndë rroi jetë më 3 Dhjetor të 2016-s.

“Zemra ime lë n go n çdo ditë kur mendoj për atë moment. Momentin përpara se të mb yl ln in përgjithmonë a rki voli n e Hayes. Nuk nda loja dot së puthuri fytyrën e tij të ëmbël dhe t’i thoja më f al i vogli im, gjatë gjithë kohës. Nuk ishte thjeshtë një m a kt h, ishte realiteti. Një grua që hu mb burrin quhet e ve. Një burrë një humb gruan quhet i ve. Një fëmijë që hu mb prindërit quhet je tim. Nuk ekziston një fjalë për një prind që hu mb një fëmijë. Është diçka për të cilën njerëzit nuk kanë një fjalë për ta përshkruar, sepse për të nuk flitet. Është kaq e fri ks h me, është realiteti jonë”