Nuk do ta besoni se sa kus hton një qadër në Shën gjin në këto momente


Nuk do ta besoni se sa kushton nje qader ne She ngjin ne keto m omente“Ne si ‘Travel’ kemi ofe rta shumë të lira. Po e nisim nga destinacioni më i afërt që është Shëngjini. E kemi top-ofertën për vetëm 30 euro për person, me mëng jes e da rkë. Fje tja në hot el, shfrytëzimi i pishinës si dhe i plazheve. Si dhe disa shërb ime tjera shtesë në këtë hotel që ofrohen gratis si këndi i lojërave dhe animacione të ndryshme që ofrohen”, tha Kurtishaj.