Njoftimi i ri për të gjithë ata që duan të hyjnë e daIin nga Gjermania


Për shkak të p andemisë së ko ronës qeveria gjermane e ka shtyrë deri me 30 sht ator paral ajmërimin për rr ezikun e udhëtimit në vende të treta jashtë BE. Situata do të vlerësohet më pas individualisht për secilin vend.Paral ajmërimi i përgjithshëm për rr ezikun e udhëtimit në rreth 160 vende për shkak të p andemisë, sipas Ministrisë së Jashtme Gjermane, vlen deri më 30 sh tator.

Qeveria gjermane vendosi për zgjatjen, siç njoftoi një zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme, duke fashitur për mo mentin shpr esat e s ektorit të udhëtimeve. Ajo shpreson se do të jetë i mundur një konsultim i ngushtë edhe me vendet e tjera të BE. Do të ishte mirë, nëse në Evropë do të kishte një rregullore të përbashkët, deklaroi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme.