Njiherë e përjashtojnë prej partisë, tash donë edhe me e rrehë. Bravo “komunista”!


Njiherë e përjas htojnë pre j partisë, tash do në edhe me e rre hë. Bravo “ko munista”!Nji herë e përjasht ojnë prej partisë, tash donë edhe me e rrehë. Bravo “institucionalis ta”! , shkruan analisti politik,Imer Mushkolaj, shkruan KorrektPress. Postimi i tij ne facebook: Njiherë e përjasht ojnë prej partisë, tash donë edhe me e rrehë. Bravo “institucionalista”! Posted by Imer A. Mushkolaj on Friday, July 10, 2020

Njiherë e përjashtojnë prej partisë, tash donë edhe me e rrehë. Bravo “institucionalista”! , shkruan analisti politik,Imer Mushkolaj, shkruan KorrektPress.