Një e k eq e e madhe do ndodh sot: Mbb roji shqiptarët se janë shumë aty, kanë dhe fëmijë!


Uragani Laura që pritet të go dasë Teksasin dhe Luizianën ka ngj allur pan ik tek banorët e këtyre zonave. Ambasadorja shqiptare në ShBA, Floreta Luli Faber ka bërë një postim në Fb ku shpreh shqetësimin e saj për këtë fenomen dhe thotë se ka një numër restorantesh shqiptare dhe mbi 20 familje shqiptare. Reagimi i plotë:

Me shq etësim të madh kam ndjekur lajmet mbi #Ur áganinLaura që pritet të go dasë pa mëshirë sonte një pjesë të Luizianës dhe Teksasit. Orët e fundit isha në kontakt me Konsullin e Nderit në Luisiana dhe Presidenten e Arberia Houston. Pranvera më inf ormoi se ka një numër restorantesh shqiptare në Beaumont dhe mbi 20 familje shqiptare që jetojnë në mes Liqenit Charles, Luiziana dhe Beaumont, Teksas. Në të gjithë këtë zo në evakuimi ishte i detyruar. Pikërisht në zo nën e Liqenit Charles, parashikohet që Uragani të sjellë një valë uji në lartësinë deri në 5-6 metra, në një sipërfaqe deri në 50 kilometra në brendësi të z onave të banuara. Ndoshta, një pjesë nga këto z ona mund të për mbyten përgjithmonë. Pikërisht në zo nën e Liqenit Charles, parashikohet që Uragani të sjellë një valë uji në lartësinë deri në 5-6 metra, në një sipërfaqe deri në 50 kilometra në brendësi të z onave të banuara. Ndoshta, një pjesë nga këto z ona mund të për mbyten përgjithmonë.