Nëse investon në Mal të Zi, shteti të dhuron nënshtetësi malazeze


Blerja e apartamenteve në një hotel condo ose në një hotel që është në një model biznesi të përzier, dhe që janë në listën e projekteve të zhvillimit, llogaritet si një investim për të cilin mund të merret një pasaportë malazeze në bazë të projektit të Qeverisë së shtetësisë ekonomike.

Kjo u konfirmua për “Vijesti” në Agjencinë për Promovimin e Investimeve (MIA), e cila paraqiti të dhënat se aktualisht janë shtatë hotele në listën e projekteve të zhvillimit në fushën e turizmit, për ndërtimin e të cilave Qeveria Malazeze dha dritën jeshile. Katër prej tyre bazohen në parimin e biznesit të condo, dhe tre sipas modelit të biznesit të përzier

Sipas parimit të biznesit të condo, katër hotele do të ndërtohen në Kola hotelsin – “Kolašin Resort & Spa”, “Breza”, “Bjelasica 1450 Kolašin” dhe “K16”, dhe sipas modelit të biznesit të përzier, “Boka Place” do të ndërtohet në Tivat, “Kraljičina”. plazh “në Milocer dhe” Hoteli dhe vila e Durmitor “në Zabljak.

“Shtetësia malazeze mund të merret duke investuar në një projekt zhvillimi në fushën e turizmit, i cili përfshín ndërtimin e një hoteli / kompleksi të përzier, dhe kështu ndërtimin e një hoteli sipas modelit të biznesit të condo. Aplikanti individualisht vendos se cili nga projektet nga lista e zhvillimit projektet në turizëm do të investojnë paratë e tyre“, thuhet në Agjencinë e Promovimit të InvestimeveSipas vendimit të Qeverisë, pasaporta malazeze mund të merret përmes investimeve në projekte turistike, industri përpunuese dhe bujqësi. Deri më tani, siç thuhet, nuk është raportuar asnjë projekt për investime në industrinë e përpunimit dhe bujqësisë.

Programi tre vjeçar për marrjen e nënshtetësisë malazeze përmes investimeve filloi më 1 janar 2019 dhe mund të jepen deri në 2,000 pasaporta.MPB sqaroi se, sipas vendimit për fitimin e nënshtetësisë ekonomike, projekti i zhvillimit të turizmit përfshin ndërtimin e një hoteli / kompleksi të përzier në rajonin bregdetar dhe Podgoricë me një minimum prej pesë yje, të paktën 60 njësi akomodimi, një investim minimal prej 15 milion eurosh dhe një minimum prej 80 punonjësve të rinj.

“Për rajonin verior dhe qendror (përveç Podgoricës) me minimumi katër yje, të paktën 35 njësi akomodimi, një investim minimal prej pesë milion dhe minimumi 25 punonjës të rinj” njofton MPB.Aplikanti mund të fitojë nënshtetësi nëse ai ka depozituar 100,000 euro në llogarinë e ruajtjes për zhvillimin e komunave më pak të zhvilluara, me qëllim të Ligjit për Zhvillimin Rajonal.

Ai gjithashtu mund ta marrë atë nëse ka paguar të paktën 450,000 euro në llogarinë për nevojat e investimit në një nga projektet e zhvillimit në Podgoricë ose rajonin bregdetar, ose shumën prej të paktën 250,000 euro për nevojat e investimit në një nga projektet e zhvillimit në rajonin verior ose qendror të Malit të Zi, përveç Podgoricës.