Ndodh edhe kjo! Një gjerman në Mitrovicë ndërron fenë dhe emrin!


Deri një ditë më parë quhej Jorg Brodzina, e nga e premta mori emrin Jonuz.Bashkë me emrin në të njëjtën ditë gjermani mori edhe besimin islam, veprim për të cilin zgjodhi xhaminë e Shipolit të Mitrovicës që është edhe vendlindja e gruas së tij.Para se të bëhej mysliman, ky thotë se ishte ateist, ndërkaq që prej kur u martua filloi të praktikoj fenë islame bashkë me gruan e tij

Deri një ditë më parë quhej Jorg Brodzina, e nga e premta mori emrin Jonuz.Bashkë me emrin në të njëjtën ditë gjermani mori edhe besimin islam, veprim për të cilin zgjodhi xhaminë e Shipolit të Mitrovicës që është edhe vendlindja e gruas së tij.Para se të bëhej mysliman, ky thotë se ishte ateist, ndërkaq që prej kur u martua filloi të praktikoj fenë islame bashkë me gruan e tij