Ndalohen tërësisht pishinat, xhamitë, dasmat… ja çfarë parasheh gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë


Gjatë ditës së sotme liderët e institucioneve kanë paralajmëruar që do të shpallet gje ndje e jashtëzakonshme në Kosovë për shkak të numrit të rrijes të të infe ktuarve me koronavirus.IndeksOnline mëson nga burimet e saj se në Kosovë pas shpalljes së gje ndjes së jashtëzakonshme bartja e maskave do të mbetet obligative në çdo hapësirë.

Sipas burimeve veprimtaria e kishave, xhamitë, fitneset, ceremonitë e varrimit, pishinat dhe dasmat do të ndalohet tërësisht.Po ashtu, mësohet se nuk do të ketë mbyllje të gastronomisë por kontroll i rre ptë dhe dë nim për mbajtjen e distancës dhe maskave.Njëra nga masat e reja do të jetë zvogëlimi i numrit të klientëve në lokale/gastronomi.

Gjithashtu, nuk do të lejohet grumbullimi i një numri të madh të njerzëve dhe nuk do të ketë kufizim të lëvizjes.Më shpalljen e gje ndjes së jashtëzakonshme inspektimet dhe dë nimet do të jenë str ike dhe nuk do të ketë falje për asnjë që sh kel li gjin.