Milaim Zeka: Njerezeve ju ka gerdite jeta në Kosovë


Milaim Zeka: Njerezeve ju ka gerdite jeta në Kosovë .Asnje shqetesim nuk ka ekzistuar per shkembim teritoresh.Çdo parti politike ne Kosove, duke u udhehequr nga politikan te rrymave te ndryshme, nuk e ka pasur shqe tesim shkaterrimin e prones publike, as degradimin e natyres, as varferine, as ikjen masive nga Kosova.

Ketu ka pasur vetem nje shqetesim real dhe nje shqe tesim i dyte per ta mbuluar te parin ja postimi tij: