Mësim me 4 turne dhe 30 minuta ora, zbulohet plani i Ministrisë së Arsimit për shkollat


Shqipëria do të hapë shkollat në 14 sht ator, por me kushte të tjera për mbrojtjen nga vi rusi. Pas protokolleve të hartuara nga eksp ertët, Ministria e Arsimit vendosi që nxënësit do të jenë çdo ditë në klasa, të ndarë në disa turne dhe me orë 30 minuta.

Drejtoresha e arsimit parauniversitar, Zamira Gjini, sqaron se shkollat e mëdha që edhe para pa ndemisë ishin me turne, këtë vit do ta zhvillojnë mësimin të reduktuar dhe deri në 4 turne. Në 1 sht ator, të gjitha institucionet arsimore 9-vjecare dhe të mesme do të publikojnë planin e detajuar sipas kushteve shkollave dhe mënyrën si do zhvillohet mësimi.