LAJMI FUNDIT/ Amerika ”Dridhë” Qeverinë Kurti, Keto Dy Kërkesa I Ka Për Albin Kurtin


LAJMI FUNDIT/ Amerika ”dridhe” qeverine Kurti, keto dy kerkesa i ka per Albin Kurtin !!
Shtetet e Bash.kura të Amerikës i kanë kërkuar partise fitu.ese në krye me liderin Albin Kurti, që Qever,ia e re të form.ohet sa më parë.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

I dërgu,ari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikes për Ballkanin Pere.ndimor, Mattew Palmer, pas tak,imit në Shkup me Albin Kurtin, i ka kërk,uar që të formohet një Q everi nën udh,ëheqjen e tij sa më parë. Palmer ka kërkuar dy gjë.ra nga Kurti po sa të vjen në Qeveri, heqj,en e taksës dhe fillimin e dial.ogut me Serbinë. Këto dy kërkesa ndaj Kurti jan,ë për të vetmen arsye, arritjen e një marrëve shje perfund imtare ligjëri,sht të obligueshme me Serbinë.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Kjo marrë.veshje parasheh njohjen reciproke të pavarës.isë së Kosovës, po ashtu parasheh edhe respek,timin e zbatimin e shumë çësh,tje tjera që lidhen me marrëveshjet e nënshk.ruara më parë. Kujtojmë se Ma,tthew Palmer ka deklaruar nga Beogradi se çë.shtja e pavarësisë së Kosovës është e pakthy eshme, si dhe Serb.ia nuk mund të anëtar.ësohet në BE pa arritur një marrë,veshje me Kosovën.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive