LAJM I HIDHUR/ Ndahet Nje Lajm Shume I Hidhur Per Kadri Veselin Dhe Familjen E Tij


LAJM I HIDHUR/ Ndahet nje lajm shume i hidhur per Kadri Veselin dhe familjen e tij !!Sot në më,ngjes ka ndë.rruar jetë Smajl Veseli, babai i heroit të kom.bit Sabit Veselit.Vrr,imi eshte bere sot në ora 12:00 në Brob.oniq të Mitro,vicës.Përnd.ryshe Smajli është xha,xhai i Kadri Veselit.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Po kush ishte Sabiti, djali i Smajl Veselit:Sabit Veseli që nga rinia e tij e hershme ishte bet.uar se asnjëherë nuk do të pushojë së vep,ruari dhe Iuftuari deri në çlirimin e vendit nga ok,upatorët.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Shkalla e vend,osmërisë së tij më ishte vërejtur në vitin 1981, kur or.ganizoi demo,stratat e fuqishme kundër push.tuesve në Mitrovicë.Ang,azhimi i madh i Veselit në demonstratat e vitit 1981, bëri që ai të b.ie në sy të spiu,nëve të UDB-së, të cilët disa di.të më vonë e arre,stojnë dhe e dënojnë me 7 vjet e gjysmë bu.rg.Sabit Veseli ka hum.bur jet,ën në ndeshje komunika.cioni në fshatin Kus,htovë të Mitrovicës ne vitin 2010Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive