Labi mund të d ënohet deri në 5 vjet, pas thirrjes që bëri që të mos barten maskat


Labi mund të dë nohet deri në 5 vjet, pas thirrjes që bëri që të mos barten maskat.Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Labinot Tahiri iu ka bërë thirrje sot policëve që të mos i dën ojnë qytetarët që nuk mbajnë maska. Madje, bartjen e maskave ai e ka quajtur vendim tepër fëmijëror dhe nën çmues për banorët e vendit, raporton Express.Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Labi u është drejtuar policëve duke iu thënë që të mos i gjunj ëzojnë qytetarët në mungesë të maskave, meqenëse sipas tij është shenjë e keqe.

“E di që ju duheni ti përfillni masat e qeverisê, por mendojeni edhe vetë këtë urdhër, se është tepër i padrejtë”, ka shkruar Tahiri.E për këtë apel, Labi mund edhe të dë nohet. Bazuar në Nenin 403 të Kodit Pe nal të Republikës së Kosovës, kushdo që thërret të tjerët për mosbindje ndaj vendimeve apo masave të li gjshme të nxjerra nga or gani apo zyrtari kompetent, dën ohet me bur gim deri në tre vjet.Ndërkohë, nëse vepra pen ale rezulton me vështírësí të mëdha apo pamundësi të zbatimit të vendimit, kyesi dën ohet me bur gim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.