Ky Është Njëri Nga Të Pl Agosurit Në Përle Shjen Mes P Olicisë Dhe Familjes Kelmendi Në Fushë Kosovë


Si rezultat i kësaj përle shjeje, Gazeta Sinjali m ëson se njëri nga të pl agosurit nga të shtënat e p olicit është Ardit Kelmendi, anëtari i familjes Kelmendi.E cila d yshohet se sot u p ërfshi në një përl eshje për një gj obë parkimi.

Përveç Arditit, Gazeta Sinjali mëson se si p asojë e kësaj përl eshjeje ka mbetur i pl agosur edhe një person, i cili d yshohet se është kalimtar rasti (emër i njohur për redaksinë).