Ky është burrii i madh shqiptar që ka paajtuar 1000 gj aqe/ Faleminderit o njeri i meencur për të miirën që kee bërë


Ali Januzi nga fshati Pasomë i Vushtrrisë, qysh në moshë të re i është bashkuar grupit të pajtimit të gja qeve Qysh nga ajo kohë, ai ka pajtuar më shumë se 1000 familje në rrethinën e Vushtrrisë dhe më gjerë. 63 vjeçari shprehet se pajtimi i gj aqeve është një mision që përveç mençurisë kërkon edhe maturi.Ai tregon se është bërë pjesë e grupit të paj timit të g jaqeve që në fill im të viteve ’90 dhe ka qenë në grupin e Vushtrisë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Sipas të moshuarit, për të pajtuar gja qet duhet pasur ide, por edhe shumë inici ativë. Aliu shprehet për RTV Dukagjini: “Sa i përket pa jtimeve të gj aqeve, qysh në vitet e ‘90-ta, kur ka filluar aksioni për pajtimin e gja qeve, unë kam qenë në atë lëvizje. Kuptohet në krye të atyre pajtimeve gjithmonë ka qenë profesori Anton Çetta. Unë kam marrë pjesë me gr upin e Vushtr risë, sepse edhe në këtë komunë ka pasur pro bleme të ngjashme si në gjithë Kosovën… Për të pajtuar duhet pasur gjithmonë ide, por edhe iniciativë.