Kujdes Popull: Në marketet Shqiptare shitet një dizínfektant antí-covid vdek’jeprurës


Kujdes Popull: Në marketet Shqiptare shitet një dizínfektant antí-covid vdek’jeprurësDoktori i Shkencave Ilir Pecnikaj ka bërë një den oncim të fo rtë në studion e Fax News, kur tha se në marketet në Shqipëri shiten dizínfektantë që janë toksíkë, e madje në rast se përdoren në një përqendrim të lartë mund të sjellin dhe vde kjen e njerëzve.

“Të gjithë njerëzit kanë një mani që të blejnë dízínfektant, në disa prej markatave shitet një produkt i ndaluar që është metanoli, që ka një toksítet shumë të lartë, me një përqindje rreth 15 ml mund të çojë në ver bimin e personit, dhe në një përqindje më të madhe, nga 50-80 ml mund të çojë në vde kjen e tij.

Në të gjithë Europën është ndaluar, ndërsa në vendin tonë ai përdoret si dízínfektant. Nëse një njeri mund të dízínfektojë duart disa herë në ditë, atëherë ajo mund të përthithet nga organizmi dhe të shka ktojë dë me të mëdha në organizëm. Kjo ka emrin dhe dallohet që është lëndë toksíke, ndërkohë për shumicën e dízínfektantëve shënohet që janë vetë alkool. Ku është AKU-ja në këtë mes?! Shitet lehtësisht në markete”, – ishte shqe tësimi i ngrítur nga Pecnikaj.

Një tjetër den oncim i bërë prej tij ishte dhe fakti sesi bëhet pastrimi i kryeqytetit. Sipas Pecnikajt fshirja me fshesë e rrugëve, ndíkon në përhapjen e vírusit, dhe pastrimi duhet të bëhet vetëm përmes ujit, që nuk i ngrejnë spërklat që njerëzit mund të kenë përshtyrë në ajër.

“Covid përhapet përmes spërklave, pra nëse ne pë shtyjmë në kokë ai qendron në tokë, dhe mund të qendrojë aty për 48 orë. Ne shohim që në Bashkinë e Tiranës, rrugët pastrohen me fshesa, që do të thotë e ngrejmë atë në ajër, ku rri në formën e aerosolit, dhe në formën e grímcave. Vírusi mund të qendrojë më shumë se 9 orë aty, ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse i ngrejmë në ajër sekrecíonet përmes fshirjes së rrugëve, duhet bërë larja e rrugëve dhe jo fshirja e tyre”, tha doktori i shkencave.