Kjo Nuk Pritej! Shkenctarët Dalin Me Një Studim Të Ri Për Tokën, Shikoni Çfarë Provash Kanë Gjetur


Gj eologët thonë se kanë gjetur prova se planeti Tokë ishte i mbuluar nga një oq ean, i cili e ktheu pl anetin në një “botë uji”, më shumë se 3 miliardë vjet më parë.Supozimet e tilla thuhet se “b azohen” në atë çfarë është gjetur në një copë të lashtë të ko res oq eanike, që sipas shk encëtarëve shfaqnin se pla neti dikur nuk kishte pasur tokë.

Nëse gjetjet ko nfirmohen nga st udimet e ardhshme, shkruan The Guar dian, përcjell Telegrafi, ato do të mund të ra finojnë teoritë e tyre se ku dhe si lindi jeta e parë njëqelizore në Tokë, dhe cilat planete të tjera mund të jenë të banueshme në të ardhmen.