Kjo komunë e Kosovës ndan 120 euro për çdo fëmijë të porsalindur


Drejtoria e Sh ëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale do ofrojë asistencë fi nanciare prej 120€ për çdo fëmijë të lindur në vitin 2020.Një vendim i tillë është m arrur nga Kuvendi Komunal i Vushtrrisë.Drejtori i kësaj drejtorie në Vushtrri i fton të gjithë prindërit e fëmijëve të porsalindur të aplikojnë për këtë shtesë financiare.Ky shembull i vënë nga Vushtrria do duhej të ndjekej edhe nga komunat e tjera të Kosovës.Ky është postimi i plotë në të cilin drejtori Sylejman Meholli njofton për dokumentet dhe informatat e nevojshme për aplikim:

Njoftim Të dashur prindër të Komunës së Vushtrrisë, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale, ju njofton se bazuar në Vendimin e Kuvendit Komunal Nr. 47/20, i datës 27.02.2020, se nga dita e hëne e datës 14.09.2020, ftoheni të aplikoni për ndihmë financiare prej 120 Euro për secilin fëmijë të lindur nga 1 janari 2020