Kjo është pasuriia marrameendëse e zëveendësit të Rashiit Qalaajt


Drejtori i ri i Policisë së Kosovës, i sapo i emëruar nga kryeministri, Avdullah Hoti, Samedin Mehmeti ka të regjistruar në Agjencinë Kundër Korrupsionit pasuri të paluajtshme në vlerë të 421 mijë eurove.Kjo pasuri sipas deklarimit të Mehmetit është në emër të tij dhe të bashkëshortes së tij, ndërsa një tokë dhe një shtëpi banimi i ka deklaruar në emër të prindit të tij.

Në pasurinë e paluajtshme që ka deklaruar zëvendësdrejtori i policisë, hynë toka e shtëpi banimi dhe një garazh me kuzhinë.Mehmeti ka deklaruar se në emër të gruas së tij është një veturë e tipit Mercedes vlera e së cilës është 5 mijë euro.Githashtu Mehmeti ka deklaruar se është aksionar i 50 përqind të aksioneve në një biznes “3S” vlera e së cilave është 7 mijë e 500 euro.