Kjo është ndihma shtesë që do e përfitojnë familjet në asistencë sociale


2 mijë familje, përfituese të asistencës sociale në Kosovë, do të ndihmohen financiarisht në blerjen e gjerave ushqimore dhe h igjienike për tre muaj me radhë. Projekti që është donacion i UNDP, mbështetur nga Qeveria e Luksemburgut do të drejtohet më shumë të familjet në gjendje më të r ënduar.

Kuponët që do t’u sh përndahen familjeve në nevojë përmbajnë vlera të ndryshme, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes.Në Kosovë janë mbi 26 mijë familje në asistencë sociale, gjendja e të cilave është rë nduar edhe më shumë si pasojë e p andemisë Covi d19. Por për tre muaj me radhë ndihmë shtesë do të marrin vetëm 2 mijë prej tyre.