Këta janë shqiptarët që e dërguan flamurin e UÇK-së në Hagë


Këta janë shqiptarët që e dërguan flamurin e UÇK-së në Hagë.Sot pritet të intervistohet nga pr okurori i Dhomave të Specializuara në Hagë, Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.Një grup shqiptarësh nga diaspora kanë vendosur që me anë të një veprimi simbolik të protes tojnë para selisë së kësaj gjy kate, duke e vendosur flamurin e UÇK-së. Në vijim u japim fotot që tregojnë se kush janë tre shqiptarët që e vendosën flamurin në Hagë.

Këta janë shqiptarët që e dërguan flamurin e UÇK-së në HagëSot pritet të intervistohet nga pr okurori i Dhomave të Specializuara në Hagë, Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.Një grup shqiptarësh nga diaspora kanë vendosur që me anë të një veprimi simbolik të protes tojnë para selisë së kësaj gjy kate, duke e vendosur flamurin e UÇK-së. Në vijim u japim fotot që tregojnë se kush janë tre shqiptarët që e vendosën flamurin në Hagë.