Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro


Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës ka shfaqur pakënaqësi me situatën që gjendet sektori privat, sidomos tash në kohë të pandemisë. Kryetari i Sindikatës, Jusuf Azemi, ka th eksuar se janë bërë keqpërdorime të pakos em ergjente për pagesat 170 euro të punëtorëve

Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës t’u ekz ekutohen pagesat të gjithë punëtorëve të sektorit privat si dhe punëtorët teknikë dhe s igurimi fizik në spitale. Në të kundërtën, Azemi thekson se sektori privat do të ngritet në protesta apo edhe do ta bll okojnë totalisht punën.