Kastriot Myftaraj: Të gjitha Xhamitë në shqiptari që do të heqen së shpejti


Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an.ti-muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urejtjeje ndaj bashkësisë së muslimanëve shqiptarë.Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë. Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë. Kastriot Myftaraj: Të gjitha Xhamitë në shqiptari që do të heqen së shpejti

Kastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an.ti-muslimane, ka bërë një mesazh të gjatë urejtjeje ndaj bashkësisë së muslimanëve shqiptarë.Kastriot Myftaraj thotë që nuk do të jetë larg ajo ditë që do të shem.ben të gjitha xhamitë. Është shumë afër që do të realizohen disa plane për xhamitë në të gjithë vendet ku ka shqiptarë. Kastriot Myftaraj: Të gjitha Xhamitë në shqiptari që do të heqen së shpejti