Kastriot Myftaraj Nuk E Përmban Veten Fare: Dita Ku Xhamitë Do Shemben Po Vjen Dhe Ja Përse Duhet Bërë


Kastriot Myftaraj nuk e përmban veten fare: Dita ku Xhamitë do shemben po vjen dhe ja përse duhet bërëKastriot Myftaraj, i njohur për qëndrimet e tij të hapura an ti-m uslimane. Ai ka p ostuar në faqen e tij në Fa cebook një mesazh të gjat ë u rre jtjeje ndaj bashkësisë së mu slimanëve shqiptarë.

Kësaj here ai ka shkuar shumë larg duke bërë thirrje të hapur për gj enocid ndaj m uslimanëve.Myftaraj bëjnë thirrje për rr ëmbim xhamive, për s ulme k undra një bashkësie fetare, për shkelje të kushtetutës në emër – kinse – të mr ojtjes së kushtetutës.